Wikia


Quick chat.gif

Voorbeeld van een Quick Chat

De Quick Chat is een methode om teksten te schrijven zonder je toetsenbord. Ze kan ook gebruikt worden als Gemuted bent.
  • Enter opent je Quick Chat, of klik op het Quick chat button.png teken.
  • F9 geeft snel een antwoord op een gestelde vraag, bijvoorbeeld "How can I train up my Ranged level?", kan je snel antwoorden. bijvoorbeeld: "Try ranging: Chickens".
  • F10 opent de mogelijke teksten van een Evenement of Minigame.
  • F11 herhaalt de laatste zin van wat je schreef.

Quick Chat is ook snel omdat ze ook gebruikt kan worden door middel van snelle toetsen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki