Wikia


Quick chat

Voorbeeld van een Quick Chat

De Quick Chat is een methode om teksten te schrijven zonder je toetsenbord. Ze kan ook gebruikt worden als Gemuted bent.
  • Enter opent je Quick Chat, of klik op het Quick chat button teken.
  • F9 geeft snel een antwoord op een gestelde vraag, bijvoorbeeld "How can I train up my Ranged level?", kan je snel antwoorden. bijvoorbeeld: "Try ranging: Chickens".
  • F10 opent de mogelijke teksten van een Evenement of Minigame.
  • F11 herhaalt de laatste zin van wat je schreef.

Quick Chat is ook snel omdat ze ook gebruikt kan worden door middel van snelle toetsen.